Kelahiran itu

Kelahiran 28 tahun yang lalu, membekaskan semangat semangat menyala untuk terus berjalan menekuni hidup yang semakin berat.

Ketika menelusuri semangat ruhaniah itu rintangan dan keadaan yang paling berat sekalipun jadi terasa biasa, sesuatu yang natural belaka. Sesuatu yang memang seharusnya dijalani. Maka menjadi tidak ada lagi keluhan keluhan yang perlu atau umpatan terhadap hidup yang lewat.

Apa yang didapat atau apa yang terlepaskan hanyalah satu rangkaian roda kehidupan bagi kita. Berbahagialah dan bersyukurlah atas kelahiran kita. Karena sesungguhnya lahir sebagai manusia itu sendiri adalah sebuah anugrah terbesar yang dikaruniakan Allah kepada kita.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *