The Founding Fathers

Bapak Bangsa. Siapakah sesungguhnya bapak bagi bangsa ini. Mengapa hanya Soekarno Hatta yang banyak dimunculkan kalau ternyata sebenarnya ada 67 bapak bangsa ini.

Barangkali salah satu kesalahan bangsa ini adalah tidak adanya suatu rekaman yang lengkap mengenai sejarah kelahiran dan perjuangan bangsa ini pada masa-masa itu. Ada suatu energi yang hilang yang menyebabkan bangsa ini tidak dapat menentukan masa depannya dengan sempurna. Seperti suatu kutukan yang menjerat yang mengurung menyelubungi bangsa ini sehingga tidak mampu keluar dari tempurung, menjadi batu sebagai malin kundang dikutuk ibunya.

Bangsa ini menjadi seperti anak durhaka yang melanggar semua pantangan orang tuanya dan bahkan mungkin telah melecehkan petuah mulia da warisan luhur yang ditinggalkan mereka.

Jadi mungkin salah satu simpul yang dapat menjadi pintu penghubung kepada pemecahan masalah bangsa ini adalah dengan menelusuri energi-energi dan kearifan masa lalu itu.Pendidikan sejarah dan pendidikan kewarganegaraan bangsa ini perlu dirombak total dan dikemas ulang agar menemu kunci-kunci yang hilang.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *